Skip to main content

Contact Us

Singleton Physiotherapy Department:

Department of Rehab, Singleton Hospital, Sketty, Swansea SA2 8QA.

Telephone: (01792) 285383

Email: SBU.SingletonPhysio@wales.nhs.uk 

Morriston Physiotherapy Department:

Morriston Hospital, Heol Maes Eglwys, Swansea, SA6 6NL

Please contact Neath Port Talbot Physiotherapy Department. Details below. 

Neath Port Talbot Physiotherapy Department:

Neath Port Talbot Hospital, Baglan Way, Port Talbot, SA12 7BX

Telephone: (01639)  862043 

Email: SBU.physioapptnpt@wales.nhs.uk

 

Gorseinon Physiotherapy Department:

Gorseinon Hospital, Brynawel Road, Gorseinon, Swansea, SA4 4UU

Telephone: (01792)  703124/703126 

Email: SBU.SingletonPhysio@wales.nhs.uk

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi. Mae’r dudalen hon ar gael yn Gymraeg drwy bwyso’r botwm ar y dde ar frig y dudalen.

We welcome correspondence and telephone calls in Welsh or English. Welsh language correspondence will be replied to in Welsh, and this will not lead to a delay. This page is available in Welsh by clicking ‘Cymraeg’ at the top right of this page.