Skip to main content

Osteoarthritis knee

 

Versus Arthritis Helpline

Please watch the above video. For the attached links, see below:

https://www.bda.uk.com/uploads/assets/f0d79dd5-148b-4b29-afad882827d0c805/Osteoarthritis-food-fact-sheet.pdf
https://www.versusarthritis.org/media/12824/osteoarthritis-of-the-knee-exercises.pdf
https://www.weightwatchers.com/uk/find-a-meeting/locations/swansea/swansea
https://www.wales.nhs.uk/healthtopics/lifestyles/smoking
https://www.helpmequit.wales ‚Äč
https://escape-pain.org/

 

We are in the process of updating our website. The Welsh language is important to us and we are currently translating our content. Thank you for your patience. 

Ry'n ni'n y broses o ddiweddaru ein gwefan. Mae'r Gymraeg yn bwysig i ni ac ry'n ni wrthi ar hyn o bryd yn cyfieithu ein cynnwys. Diolch i chi am fod yn amyneddgar.

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi. Mae’r dudalen hon ar gael yn Gymraeg drwy bwyso’r botwm ar y dde ar frig y dudalen.

We welcome correspondence and telephone calls in Welsh or English. Welsh language correspondence will be replied to in Welsh, and this will not lead to a delay. This page is available in Welsh by clicking ‘Cymraeg’ at the top right of this page.