Skip to main content

Face masks and social distancing: Due to the rising prevalence of COVID-19 in our communities, we strongly encourage healthcare staff and visitors to wear a face covering in all of our settings, particularly in clinical areas and those with high footfall. Please exercise a common-sense approach and personal responsibility to help us reduce the impact of COVID-19 on our patients, workforce and services. In addition to wearing a face covering, it is important to continue to maintain social distancing where possible. Thank you for your continued support and co-operation at this time. We continue to regularly review our advice based on prevalence in our communities and our hospitals.

Szczepienia przeciw Covid – trzyminutowy pogrom mitów

Fakt: Wszystkie szczepionki przeszły badania kliniczne i zostały uznane za bezpieczne. Ale monitorowanie bezpieczeństwa tych szczepionek trwa, co zwykle dzieje się w przypadku nowych szczepionek. Niektóre twierdzenia w Internecie używają tych dat zakończenia badania (2023 dla firmy Pfizer), ale nie podają odpowiedniego kontekstu.

Fakt: To błędne przekonanie na temat działania szczepionek Pfizer i Moderna, które wykorzystują nową technologię zwaną mRNA.

Chociaż szczepionki zawierają niewielką część instrukcji genetycznych koronawirusa (nie całego wirusa), aby pomóc organizmowi nauczyć się z nim walczyć, tych przesłanych instrukcji nie można połączyć z DNA i są one niszczone przez organizm wkrótce po ich użyciu.

Fakt: Nie prawda, ponieważ nie zawierają aktywnej formy wirusa. Wszelkie tymczasowe skutki uboczne, których możesz doświadczyć (nie wszyscy ludzie je dostają), są po prostu naturalną reakcją twojego własnego układu odpornościowego, reagującego tak, jakby walczył z prawdziwym wirusem.

Fakt: Żadne szczepionki nie zapewniają 100% ochrony. Ale po dwóch dawkach obecne szczepionki zapewniają ogólnie bardzo dobrą ochronę przed Covidem. I są bardzo skuteczne (96% dla Pfizera i 92% dla Oxford-AstraZeneca) przeciwko hospitalizacji z wariantu Delta.

Pamiętaj, że nawet najzdrowsi ludzie mogą ciężko zachorować na Covida, więc po co ryzykować, jeśli jesteś jednym z nich?

Ponadto, nawet u niektórych osób z łagodnymi objawami może rozwinąć się długi Covid, w którym zmęczenie, duszność, bóle mięśni i trudności z koncentracją utrzymują się długo po początkowej infekcji.

Fakt: Nie ma dowodów na poparcie tego twierdzenia i nie ma mechanizmu, dzięki któremu szczepionka mogłyby zaszkodzić płodności kobiety. Mit, który krążył w Internecie, spekulował, że białko kolca koronawirusa, które jest atakowane przez przeciwciała wytwarzane przez zaszczepioną osobę, jest podobne do białka znajdującego się w łożysku. To jednak nieprawda. Nie są do siebie na tyle podobne, aby był to powód do obaw.

Fakt: Ten mit zyskał wiele rozgłosu, ale to naturalna infekcja Covid i długi Covid są związane z zaburzeniami erekcji u mężczyzn. Nie ma doniesień o impotencji związanej ze szczepieniami, a szczepienie jest zalecane jako ochrona przed tym skutkiem ubocznym zakażenia Covid.

Find us on

Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Atebir gohebiaeth Gymraeg yn y Gymraeg, ac ni fydd hyn yn arwain at oedi. Mae’r dudalen hon ar gael yn Gymraeg drwy bwyso’r botwm ar y dde ar frig y dudalen.

We welcome correspondence and telephone calls in Welsh or English. Welsh language correspondence will be replied to in Welsh, and this will not lead to a delay. This page is available in Welsh by clicking ‘Cymraeg’ at the top right of this page.